Preschool -Leg og lær i Lengasti

Projekt ”Leg og Lær” har flere indsatsområder, for at forbedre landsbybeboernes økonomiske situation, så de selv kan finansiere en børnehaveklasselærer. Projektet er støttet af CISU.

I 2015 blev det besluttet fra undervisningsministeriet i Tanzania, at der ikke længere kunne betales løn til lærere i preschool. I Lengasti giver det store problemer fordi børnenes modersmål er Kimasai og undervisningen i primary school foregår på Kiswahili - så børnene skal både lære et nyt sprog og alt hvad der skal læres i skolen samtidig med, at klassekvotienten er mindst 50. 

Der er fra CISU givet penge til et projekt: "Leg og lær i Lengasti" Projektet går ud på,  at der i et år kan etableres en preschool, hvor der betales løn til en uddannet lærer så 65 børn får mulighed for at blive klar til at komme i skole og lære noget. I projektet er der også afsat penge til mikrolån til kvinderne, så de kan lære at tjene penge ved at sælge eget fremstillet kunsthåndværk og grøntsager, der dyrkes, så der spares på vandet. Planen er, at kvinderne i løbet af få år skal kunne tjene penge til at betale lønnen til læreren i preschool.