Bliv sponsor

Børnene i Masaibarns projekt:

Mengi, Yohana, Kutatoi, Daniel, Baraka, Lemomo, Eva, Sinyati, Mesia, Pendo, Nailejileji

Du har flere muligheder for at støtte, så kontakt gerne foreningen på info@masaibarn.dk, hvis du ønsker at støtte de 11 børn på Lengasti Children Center og foreningens arbejde.

Masaibarn har siden Indsamlingsnævnets oprettelse i 2014 årligt fået tilladelse til at foretage indsamlinger (senest 2023 og 2024). Det er med til at give dig en sikkerhed for at de indsamlede midler anvendes til de formål vi har oplyst om.

STØT ALLEREDE I DAG
Bankoverførsel: 8117 - 1462355

MEDLEMSKAB
Et medlemskab af foreningen koster 200 kroner årligt og giver stemmeret til den årlige generalforsamling. Du modtager løbende nyhedsbreve med opdateringer på projektet.

DONATION - FAST ELLER ENKELT BIDRAG
Vi modtager donationer fra både private og virksomheder. Du kan donere fast eller som en enkelt bidrag. De faste bidrag vi modtager er typisk 100-200 kroner per måned, men det  kan gøres med valgfri størrelse og hyppighed.

SKOLESPONSORAT
Børnene går på kostskole udenfor landsbyen. Her kan tegnes et sponsorat som dækker en del eller hele den årlige betaling for et barns skolegang. Vi har familier som er gået sammen om at dække 100 %, men har også sponsorer der står for 25-50 % af et barns skolegang. Som skolesponsor bliver du sponsor for et bestemt barn og modtager løbende eksamensbeviser, billeder og nyheder om barnet.