Formål

Sponsorbørnene 2013

Sponsorbørnene 2022

Foreningen arbejder på at hjælpe masaier med at forbedre deres livsvilkår. Vi har specielt fokus på børnene og deres mødre. I 2012 da foreningen blev etableret, var fokus på at hjælpe børn, som var forældreløse eller hvor mødrene ikke var i stand til at drage omsorg for barnet. Der var 11 børn, som fik mulighed for at bo på børnecentret. I 2015 var foreningens fokus at give disse børn mulighed for at komme på kostskole for at få en bedre skolegang end der var mulighed for i landsbyen. I 2020 havde 2 bestyrelsesmedlemmer et længere ophold i landsbyen. I samarbejde med landsbyrådet blev det besluttet at hjælpe flere børn, så de bliver i stand til at lære noget i den lokale skole. Vi satser på via kvinderne at hjælpe landsbyen til en højere levestandard samtidig med, at der passes på de sparsomme ressourcer i området.